• Bepaling leverfunctie (ALAT, ASAT, AF en GGT)
 • Bepaling nierfunctie (kreatinine)
 • de persoon hoeft niet nuchter te zijn op het moment van bloedafname
 • na ontvangst gekoeld bewaren

 

Algemene informatie
Leverziekten komen voor in verschillende vormen en gradaties. Er zijn daarom meerdere markers nodig om de aard van een leveraandoening vast te kunnen stellen. Alanine-aminotransferase (ALAT) en aspartaat-aminotransferase (ASAT) zijn enzymen die vrijkomen bij beschadiging van levercellen. Dit gebeurt bij elke vorm van ontsteking in de lever. Bij een virale leverinfectie is ALAT meestal veel hoger (> 100 U/L) dan ASAT, terwijl bij leveraandoeningen door andere oorzaken (alcohol, medicijnen, auto-immuunontsteking, fibro-inflammatie [ontsteking gepaard gaande met bindweefselvorming] ) ALAT en ASAT in ongeveer dezelfde mate verhoogd zijn. Een veel voorkomende leveraandoening is leververvetting (steatose) ten gevolge van chronisch verhoogde insulinewaarden (insulineresistentie) als onderdeel van het metabool syndroom (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Vaak zijn dan ALAT en ASAT licht verhoogd (25 – 100 U/L). Ferritine is een meer gevoelige marker bij dit soort ontstekingen en is sneller verhoogd (> 150 μg/L) (ferritine wordt bepaald bij de ijzerstatus-bloedtest, zie verderop). Als de (kleine) galwegen in de lever aangedaan zijn bij een ontsteking kunnen ALAT en ASAT normaal zijn, terwijl de enzymen alkalische fosfatase (AF) en gamma-glutamyl transferase (GGT) dan wel verhoogd zijn. Ook bij een ontsteking of obstructie van de galblaas zijn AF en GGT (meestal) verhoogd.

Kreatinine is een afbraakproduct van de spieren en wordt continu en gelijkmatig afgegeven aan het bloed. De nieren scheiden kreatinine zeer effectief uit. Al bij een geringe verstoring in de nierfunctie wordt er minder kreatinine in de urine uitgescheiden en treedt er een toename op in de plasma kreatinineconcentratie. Bij de interpretatie moet echter wel rekening worden gehouden met de hoeveelheid spiermassa.

 

Aandachtspunten bij het afnemen van de test 
De lever- en nierfunctie-bloedtest kan door middel van een vingerprik afgenomen worden. De persoon hoeft niet nuchter te zijn op het moment van bloedafname.

 

Rapportagetijd 
Na ontvangst van het bloedmonster in het laboratorium van Hessels+Grob duurt het doorgaans 2-3 werkdagen voordat u het resultaat (per mail) toegestuurd krijgt.

 

Optimale waarden 
De optimale waarden voor ALAT en ASAT zijn < 25 U/L, terwijl regulier wat hogere waarden worden gehanteerd (< 45 of < 35 U/L). Voor alkalische fosfatase (AF) en voor kreatinine worden leeftijds- en geslachtsafhankelijke referentiewaarden gehanteerd. Een GGT-waarde < 50 U/L wordt (ook regulier) als optimaal gezien.

 

Interpretatie resultaat 
Lichte verhoging van ALAT en ASAT (25 – 100 U/L) kunnen geassocieerd zijn met zowel alcoholic fatty liver disease (AFLD) als met NAFLD, waarbij de mate van verhoging correleert met de ernst van de leverschade. Lichte verhoging van deze leverenzymen kan echter ook worden veroorzaakt door alle andere (milde) vormen van leverschade. Bij matig en sterk verhoogde waarden (> 100 U/L) is het aan te raden door te verwijzen naar een huisarts.

Bij mensen met zeer geringe spiermassa (en normale nierfunctie) is de kreatinineconcentratie in plasma ongeveer 40 μmol/L, terwijl dit bij mensen met zeer veel spiermassa (bodybuilders) kan oplopen tot 150 μmol/L. Wanneer kreatinine meer dan 50 μmol/L hoger is dan de verwachte waarde op basis van de spiermassa is er sprake van nierfunctieverlies. Bij personen met (beginnende) diabetes is microalbumine in urine een betere voorspeller voor nierfunctieschade dan kreatinine in plasma (vraag naar de microalbumine-urinetest).

 

Plan een 'Telefonisch Consult' om de uitslag te bespreken en een verantwoord supplement advies te kijgen. Of neem de uitslagen mee naar het consult in de praktijk.

 

Wanneer is een herbepaling zinvol? 
Leefstijlaanpassingen en voedingsinterventie hebben een (traag) effect op de nier- en leverfunctie. Herbepaling om het effect van de interventie vast te kunnen stellen is zinvol na minimaal zes maanden.

 

Let op: het wordt afgeraden om bloed in het weekend en op feestdagen af te nemen. Indien dit niet anders kan, pas op maandag versturen en het bloedmonster in de tussentijd in de koelkast bewaren (niet langer dan 3 dagen).

 

Houdbaarheid
Vanwege het medium in de buisjes zijn de bloedtesten maximaal 6 maanden houdbaar, mits gekoeld bewaard. Het wordt dan ook aangeraden de testen in de koelkast te bewaren. Indien u van plan bent de test op korte termijn te gebruiken, hoeft u de test niet per se in de koelkast te bewaren. Het medium is buiten de koelkast beperkt houdbaar (2-4 weken).

 

Te weinig of onbruikbaar monstermateriaal 
Wanneer de analyse niet mogelijk is doordat u te weinig of onbruikbaar monstermateriaal heeft ingestuurd, moet de hele procedure herhaald worden. U krijgt in dat geval bericht van ons en de mogelijkheid om nieuw materiaal te bestellen en een nieuw monster in te sturen. De extra kosten voor deze heranalyse zijn 15 Euro.

 

Verzenden van monstermateriaal bij te warm of te koud weer 
Bij temperaturen onder -10°C of boven 25°C is het noodzakelijk om de envelop met monstermateriaal af te geven op een PostNL Servicepunt. Hierbij is het van belang dat het niet als pakket wordt verzonden door PostNL, maar als standaard brievenbuspost. U hoeft om deze reden niet om een verzendbewijs te vragen (daar zijn extra verzendkosten mee gemoeid). Meestal staat er op het PostNL Servicepunt een gewone brievenbus waar de blauwe envelop in gedeponeerd kan worden.

 

Retouren
Wegens de beperkte houdbaarheid, kunnen we geen retouren accepteren.

 

Lever- en nierfunctie bloedtest (vingerprikje)

€ 26,00Prijs
  • Daysy Nederland
  • DaysyNL

  CONTACT 

  Gezondheidsvragen kunnen niet per email, telefoon of een app-je beantwoordt worden. 

  Postadres:

  Patricia Dijkema

  Postbus 306

  3830AJ  LEUSDEN

  Bezoek bij gezondheid klachten een arts.

  Kom je niet verder en zoek je een holistische benadering?

  Maak dan een afspraak. DISCLAIMER

   

   

  PUUR GEZIN© 2003 Patricia Dijkema