Privacy belijd internet- en email-gebruik website patriciadijkema.nl

De ondergetekenden:

  1. Patricia Dijkema , de ondernemer en werknemer, in deze vertegenwoordigd door de mevrouw Patricia Dijkema.

Doel van de afspraken:

Het protocol bevat afspraken over de wijze waarop het bedrijf omgaat met het registeren, verzamelen en monitoren van een tot een persoon herleidbare data omtrent email- en internet-gebruik. Met als doel een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik van internet en email en bescherming van de privacy van bezoekers van de website, werkgever, werknemers op de werkplek.

Artikel 1. Algemene uitgangspunten:

  1. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt worden, anders dan op deze site aangegeven en afgesproken is.

  2. Persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

  3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van bezoeker van de site.

  4. Subscribers kunnen ten aller tijden uitschrijven waardoor email adres uit het systeem verdwijnt.

Toelichting:

Artikel 1

Van persoonsgegevens is sprake als de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft ook redelijkerwijs vastgesteld kan worden. Persoonsinformatie zal niet verkocht of doorgegeven worden voor commerciële doeleinden anders dan op deze site bedoeld is.

Deze plichten vloeien voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Aldus overeengekomen en ondertekend,

d.d. 7 december 2018 te Leusden.

Patricia Dijkema.

  • Daysy Nederland
  • DaysyNL

CONTACT 

Gezondheidsvragen kunnen niet per email, telefoon of een app-je beantwoordt worden. 

Postadres:

Patricia Dijkema

Postbus 306

3830AJ  LEUSDEN

Bezoek bij gezondheid klachten een arts.

Kom je niet verder en zoek je een holistische benadering?

Maak dan een afspraak. DISCLAIMER

 

 

PUUR GEZIN© 2003 Patricia Dijkema