B12 tekort bij kinderen.

Naar schatting hebben vele tienduizenden kinderen in Nederland een Vitamine B12-tekort. Vitamine B12-tekort kan leiden tot een achterstand van de lichamelijke groei en leerontwikkeling. Dat is dus bijzonder ernstig, omdat sommige achterstanden of vertragingen als ze al langer bestaan niet makkelijk 'ingehaald' kunnen worden. Het goede nieuws is dat je wel wat kunt doen. Hoe? Kom met je baby of ouder kind voor de testen naar de praktijk. Zeker als er klachten zijn. Vitamine B12 tekort kan al vanaf de geboorte aanwezig zijn doordat de moeder tijdens en voor de zwangerschap een vitamine B12 tekort had.
 
LEES OVER FOLIUMZUUR EN VITAMINE B12 TEKORT IN DE ZWANGERSCHAP
 
Een B12-tekort bij kinderen kan leiden tot
  • Concentratieproblemen.
  • Woordvindingsproblemen.
  • Geheugenproblemen als verlaagde mentale prestatie(s) en verlaagd IQ.
  • Verstandelijke beperking(en).
  • Prikkelbaarheid-gedragsproblemen.
  • Onrust.
  • Minder alert, afwezige uitstraling....
Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.