ASYRA

De Asyra Pro is vandaag de dag de meest geavanceerde, flexibele en gebruikersvriendelijke bio-energetisch test die beschikbaar is.

Asyra Pro geeft je een beeld van onder andere de energetische staat van de organen, gevoeligheid voor voedsel, hormoonbalans en reacties op gifstoffen.

Veilig voor zwangeren, baby's, kinderen en uiteraard volwassenen.

De testgebieden omvatten:
• Energetische status van veertig belangrijke organen
• Voedingsbeoordeling
• Verstoringen in het metabolisme
• Gebitsprofiel
• Hormoonprofiel
• Parasieten en infecties
• Toxiciteit
• Gevoeligheid voor fenolen
• Mentruatie- en menopauzeproblemen
• Emotionele stressfactoren
• Sporenelementen
• Wervelkolomprofiel

• Miasme-invloed (erfelijke belasting)
• TMJ-stress
• Aangeboren invloeden
• Verstoringen in de neurotransmitters
• Omgevingsgevoeligheid
• Gevoeligheid voor voedsel
• Vitamines en mineralen
• Schedelnaden
• Dentale oorzakelijkheid
• Kruiden
• Zware metalen
• NAET
• …en nog veel meer.

 

Bij baby's en jonge kinderen liggen de proben tegen de huid tijdens de meting.

Alles wordt per individu bepaald en uitgemeten.

Resultaten worden tijdens het consult medegedeeld.

BioResonantie in het kort.

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen.

Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektro-magnetische trillingen van de cliënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van electrodes worden opgevangen, via een kabel die met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegengekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, via een de handvaten/handprobes.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonische wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk.

De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Asyra Pro systeem worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende frequenties gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegen koppelen.

Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden. De Asyra Pro heeft een “database” met tienduizenden van deze frequenties.

  • Daysy Nederland
  • DaysyNL

CONTACT 

Gezondheidsvragen kunnen niet per email, telefoon of een app-je beantwoordt worden. 

Postadres:

Patricia Dijkema

Postbus 306

3830AJ  LEUSDEN

Bezoek bij gezondheid klachten een arts.

Kom je niet verder en zoek je een holistische benadering?

Maak dan een afspraak. DISCLAIMER

 

 

PUUR GEZIN© 2003 Patricia Dijkema